Wie we zijn

Ik ben Caroline Troch praktijkverantwoordelijke van logopediepraktijk De Spreekfabriek. In  2010 studeerde ik af aan de Lessius hogeschool (nu Thomas Moore) te Antwerpen, waarna ik mijn studies verderzette te Leuven. In 2012 behaalde ik mijn master in de logopedie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Om mijn vaardigheden uit te breiden volgde ik de specialisatie stotteren bij CIOOS (centrum voor informatie, onderzoek en opleiding voor stotteren). Ik 2016 breidde ik mijn vaardigheden verder uit en werd rekencoach (Eureka expert).

werkervaring

 • Groepspraktijk T'Kofschip te Hofstade

 • KOCA basisonderwijs

 

Sinds 2012 ben ik werkzaam als logopedist te Lint

In september 2015 ging de praktijk te Mechelen open. In de voormiddagen ben ik tewerk gesteld in het revalidatiecentrum Pulderbos. 

Bijscholingen:

 

Aangezien ik zelf voorstander ben van levenslang leren,

vind ik het belangrijk om regelmatig bijscholingen te volgen. 

 • stotteren en Rilatine (CIOOS) 2014

 • VVL-congres 2014

 • stotteren en humor (CIOOS) 2015

 • logopedia studiedag 2015

 • Typ10-cursus 2015

 • Cyclische methode Hodson & Paden (Fonologie) 2015

 • diploma rekencoach bij Eureka expert 2016

 • logopedia studiedag november 2016 (Denkstimulerende gesprekstechniek)

 • Symposium ouderbegeleiding 2017

 • Basiscursus OMFT 2017

 • opleiding dyslexie bij centrum voor toegepaste gedragstherapie in logopedie

Ik ben daarnaast lid van de vereniging voor logopedisten (VVL)

 
Ik ben Iris De Roo, afgestudeerd in 2015. Ik behaalde mijn master logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik heb reeds geruime ervaring in de behandeling van taalproblemen en leerproblemen door te werken in de zelfstandige praktijk te Grimbergen. Sinds mei 2017 ben ik werkzaam bij praktijk De Spreekfabriek
werkervaring

 • 2015-2017 zelfstandige logopedist bij Praktijk Maenhout

Bijscholingen:

Net zoals Caroline, ben ik voorstander van frequent bijscholingen te volgen en probeer me op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie.

 

 • Rekenzwakke kinderen begeleiden in de rekenwereld tot 10, Hilde Heunick

 • Rekenzwakke kinderen begeleiden in de rekenwereld tot 100, Hilde Heunick

 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen, Hilde Heunick

 • Basiscursus OMFT – Logopedie en Tandheelkunde, Peter Helderop (KWec)

 • Symposium ouderbegeleiding 2017

 • PROMPT 2017

 • gecertificeerd Hanen-therapeut 2018

Ik ben logopediste Maartje Mampaey. Ik studeerde in 2015 af aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen.  Ik werkte afgelopen jaren voornamelijk in het buitengewoon onderwijs waar ik ervaring opdeed in de begeleiding van kinderen met articulatie-, taal- en leerproblemen. 
werkervaring

 • logopedist in BuBaO Katrinahof (type 2)

 • logopedist in Parcivalschool Steinerschool voor buitengewoon lager onderwijs (types basisaanbod, 2 en 9) 

 • zorgleerkracht Lagere school Sint-Agnes te Hoboken

 • logopediste in Groenlaar buitengewoon lager onderwijs (kleuters type 2-4, onder andere auti-werking) 

 • GON-begeleider (doelgroep autisme) in KOCA

 • leerkracht in Stedelijke Basisschool Sportomundo te Merksem 
   

Ik ben Eline Galoppin, logopediste in de Spreekfabriek.

In 2015 studeerde ik af aan de KULeuven als Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen. Tijdens mijn studies deed ik reeds ervaring op als logopediste in het buitengewoon onderwijs bij de Damiaanschool in Tremelo en in het Nationaal Mutiple Sclerose Centrum te Melsbroek.

In 2016 rondde ik ook het postgraduaat in Audiologie en Hoortoestelaanpassing, aan de KULeuven, af.

Na mijn studies woonde ik gedurende twee jaar in Londen, waar ik werkte als audiologe.

werkervaring

 • Audionova Hoorcentrum, Luik – audiologe

 • Specsavers Hearing Centre, Stratford; London – audiologe

 • Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Leuven - logopediste

Sinds augustus 2019 combineer ik mijn werk als logopediste op het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, met het werk op de praktijk.

Ik ben Mira De Nef, afgestudeerd als logopedist aan Thomas More Hogeschool in 2020. Tijdens mijn opleiding heb ik reeds ruim ervaring opgedaan in neurogene communicatiestoornissen (afasie, dysartrie en dysfagie) in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en in het UZ Brussel. Ik zal mij hierin ook verder specialiseren door het postgraduaat ‘neurogene communicatiestoornissen’ en ‘dysfagie’ te volgen in de toekomst. Ik behandel daarnaast ook taal- en leerstoornissen.

Ik kom vanaf september 2020 de praktijk versterken. 

 

Bijscholingen:
 •  'De aanpak van rekenproblemen: kruisbestuiving tussen het onderwijs en de logopedische praktijk'.

Telefoon

0475 48 69 18

© 2015 by Caroline Troch.