top of page

Wie we zijn

IMG_2343.jpeg

Ik ben Caroline Troch praktijkverantwoordelijke van logopediepraktijk De Spreekfabriek. In  2010 studeerde ik af aan de Lessius hogeschool (nu Thomas Moore) te Antwerpen, waarna ik mijn studies verderzette te Leuven. In 2012 behaalde ik mijn master in de logopedie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Om mijn vaardigheden uit te breiden volgde ik de specialisatie stotteren bij CIOOS (centrum voor informatie, onderzoek en opleiding voor stotteren). Ik 2016 breidde ik mijn vaardigheden verder uit en werd rekencoach (Eureka expert).

werkervaring

 • Groepspraktijk T'Kofschip te Hofstade

 • KOCA basisonderwijs

 

Sinds 2012 ben ik werkzaam als logopedist te Lint

In september 2015 ging de praktijk te Mechelen open. In de voormiddagen ben ik tewerk gesteld in het revalidatiecentrum Pulderbos. 

Bijscholingen:

 

Aangezien ik zelf voorstander ben van levenslang leren,

vind ik het belangrijk om regelmatig bijscholingen te volgen. 

 • stotteren en Rilatine (CIOOS) 2014

 • VVL-congres 2014

 • stotteren en humor (CIOOS) 2015

 • logopedia studiedag 2015

 • Typ10-cursus 2015

 • cyclische methode Hodson & Paden (Fonologie) 2015

 • diploma rekencoach bij Eureka expert 2016

 • logopedia studiedag november 2016 (Denkstimulerende gesprekstechniek)

 • symposium ouderbegeleiding 2017

 • basiscursus OMFT 2017

 • opleiding dyslexie bij centrum voor toegepaste gedragstherapie in logopedie 2019

 • hersenwerking i.f.v. stotteren en gerelateerd gedrag (4-daagse) 2021

 • eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen 2023

Ik ben daarnaast lid van de vereniging voor logopedisten (VVL)

 
IMG_2335.jpeg

Ik ben Eline Galoppin, logopediste in de Spreekfabriek.

In 2015 studeerde ik af aan de KULeuven als Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen. Tijdens mijn studies deed ik reeds ervaring op als logopediste in het buitengewoon onderwijs bij de Damiaanschool in Tremelo en in het Nationaal Mutiple Sclerose Centrum te Melsbroek.

In 2016 rondde ik ook het postgraduaat in Audiologie en Hoortoestelaanpassing, aan de KULeuven, af.

Na mijn studies woonde ik gedurende twee jaar in Londen, waar ik werkte als audiologe.

werkervaring

 • Audionova Hoorcentrum, Luik – audiologe

 • Specsavers Hearing Centre, Stratford; London – audiologe

 • Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Leuven - logopediste

Sinds augustus 2019 combineer ik mijn werk als logopediste op het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, met het werk op de praktijk.

IMG_2338.jpeg

Ik ben Mira De Nef, afgestudeerd als logopedist aan Thomas More Hogeschool in 2020. Tijdens mijn opleiding heb ik reeds ruim ervaring opgedaan in neurogene communicatiestoornissen (afasie, dysartrie en dysfagie) in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en in het UZ Brussel. Ik zal mij hierin ook verder specialiseren door het postgraduaat ‘neurogene communicatiestoornissen’ en ‘dysfagie’ te volgen in de toekomst. Ik behandel daarnaast ook taal- en leerstoornissen.

Ik kom vanaf september 2020 de praktijk versterken. 

 

Werkervaring:

Ik combineer mijn werk in de praktijk met een deeltijdse functie in het woonzorgcentrum Ambroos te Zemst waar ik voornamelijk met neurogene communicatiestoornissen en dysfagie werk.

Bijscholingen:
 •  'De aanpak van rekenproblemen: kruisbestuiving tussen het onderwijs en de logopedische praktijk'.

 • Online studiedag - Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 2021

 • Postgraduaat Dysfagie Artevelde Hogeschool 2021-2023

 • OMFT-1 Basiscursus bij Sig in Gijzegem 2023

Foto cv_edited.jpg

Ik ben Lauren De Neef en in 2020 behaalde ik mijn masterdiploma logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens mijn studie deed ik reeds ervaring op als logopediste in een zelfstandige praktijk (Sint-Gillis) en in een revalidatiecentrum (Cepos, te Duffel). Na mijn studies ging ik aan de slag in Sint-Gillis en deed ik verder ervaring op met articulatiestoornissen, leerstoornissen en taalstoornissen binnen een meertalige context. Daarnaast behandel ik ook stemstoornissen, waarvoor ik sinds 2022 ook het postgraduaat stem aan Thomas More hogeschool volg. 

 

Werkervaring:
 • Groepspraktijk Maloli te Sint-Gillis

Bijscholingen:
 • hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst naar meer zelfvertrouwen

 • fonologische methode van Hodson & Paden

 • woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

 • nasaleren volgens Pahn in hedendaags perspectief

 • postgraduaat stem

 • manuele fascilitatietechnieken in stemtherapie (vanaf oktober 2023)

Ik ben Liesbeth Lesire, logopediste bij De Spreekfabriek. 

In 2012 behaalde ik mijn diploma 'Master in de logopedische en audiologische wetenschappen' en in 2013 het 'Postgraduaat in de audiologie en hoortoestelaanpassing'. 

Nadien kon ik meteen aan de slag als logopediste in een groepspraktijk en deed ervaring op rond leerstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, neurogene stoornissen, articulatiestoornissen en OMFT. Binnen het onderwijs heb ik ook gewerkt als ondersteuner. Ik ondersteunde kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs met verschillende problematieken, voornamelijk dove en slechthorende kinderen.

Werkervaring:
 • Praktijk JOLOGO - Bierbeek

 • Praktijk Medisch Huis 224 - Heverlee

 • Ondersteuningsnetwerk NOA  De Leerexpert - Antwerpen

Bijscholingen:
 • Rekenen met Rekentrappers in 4,5 en 6 | Getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen (2014)

 • Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode van Hodson en Paden en andere (2016)

 • Basiscursus OMFT: Logopedie en tandheelkunde (2017)

 • Begeleiding van leerlingen met een auditieve beperking (2020)

 • Rekenen op afstand (2020)

 • Auditieve training na cochleaire implantatie (2020)

 • Impact van gehoorverlies op het verstaan van spraak en het volgen van gewoon onderwijs (2021)

 • Leren schrijven wordt weer leuk (en makkelijk) (2021)

 • Symposium TOS: Wanneer taalontwikkeling niet vanzelfsprekend is (2022)

foto Liesbeth.png
bottom of page