top of page

Aanvraagprocedure logopedie

 

 

 

Aanvraag logopedisch onderzoek en terugbetaling logopedische verstrekkingen.


De aanvraag om tegemoetkoming verloopt volgens een aantal wettelijke voorschriften:
•  U gaat eerst langs bij een huisarts voor een voorschrift logopedisch bilan (=onderzoek en verslag). Zo krijgt u later van uw mutualiteit een terugbetaling voor het logopedisch bilan.

 

•  Met dit voorschrift komt u naar de praktijk voor het onderzoek. Na het scoren van de verschillende tests worden de resultaten samen besproken en kijken we of logopedie al dan niet noodzakelijk is. De duur van het onderzoek kan variëren naargelang de aard en ernst van de stoornis.


•  Met het onderzoeksverslag gaat u naar de geneesheer-specialist (kinderarts of neus-, keel-oorarts

neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater), die nu een voorschrift voor logopedische revalidatie zal voorschrijven. In sommige gevallen (bij taalproblemen)

zal de arts eveneens een gehoortest afnemen en wordt u eventueel doorverwezen voor een IQ-test.


Dit moet binnen de 6 weken gebeuren!

 

•  Vervolgens komt u met alle documenten terug naar de praktijk. Alle nodige documenten worden verzameld en uw dossier wordt opgestuurd naar de mutualiteit. Zij laten via een brief weten of er goedkeuring is voor de terugbetaling. Indien dit positief is zal u terugbetaling krijgen via getuigschriften die u elke maand van ons zal ontvangen (hetzelfde systeem als bij de huisarts). Indien de adviserend-geneesheer niet akkoord gaat met terugbetaling kunt u meestal toch nog een terugbetaling verkrijgen via uw aanvullende verzekering. Het aantal terugbetaalde beurten en de tarieven in de aanvullende verzekering kunnen variëren van mutualiteit tot mutualiteit (zie website van u mutualiteit).

 

•  Als alles in orde gebracht is, kan er gestart worden met de therapie. Er wordt samen gekeken naar een passend moment waarop de logopedie kan doorgaan. In bepaalde gevallen is logopedie op school mogelijk. Dit gebeurt steeds in overleg met de directie en de leerkracht.

 

 

Tarieven en tegemoetkoming

 

Wij zijn geconventioneerd. Wij hanteren de tarieven die werden opgelegd door het RIZIV.

 

 

 

 

 

           

Schermopname (2).png
bottom of page