top of page

Verloop hulpverleningstraject 

Een traject bij de psycholoog begint altijd met een intakegesprek, waarbij ouders (en kinderen vanaf 8 jaar) uitgenodigd worden om de huidige situatie te bespreken. Ook geeft de psycholoog tijdens dit eerste gesprek wat meer informatie over de werking.

Daarna gaan we van start met de begeleiding. Dit kan onder meer gaan om spelsessies, gezinsgesprekken, individuele gesprekken, psychodiagnostische tests (vragenlijsten, belevingsonderzoek,…), gezinsobservaties en/of schoolobservaties.

Hiernaast kunnen er tijdens de hulpverlening één of meerdere tussentijdse evaluatiegesprekken voorkomen en bij het beëindigen van de hulpverlening volgt een eindbespreking/adviesgesprek.

 

Tarieven

Elk psychologisch begeleidingsproces is anders, waardoor er niet één vaste prijs te bepalen is. Volgende elementen zouden wel tijdens een hulpverleningsproces aan bod kunnen komen:

  • Intakegesprek - €50 per uur

  • Individuele begeleiding - €50 per uur

  • Begeleiding vanaf 2 of meer personen - €60 per uur

  • Psychodiagnostisch onderzoek - €50 per uur

  • Intelligentieonderzoek - €50 per uur

  • Spelsessie - €50 per uur

  • Verslag en eindbespreking/adviesgesprek - €75 per uur

 

IQ test voor terugbetaling logopedie

Indien u bij de psycholoog een intelligentiebepaling wilt laten uitvoeren in verband met terugbetaling voor logopedie, dan verloopt dit wel volgens een vast stramien. Ook hierbij beginnen we altijd met een intakegesprek. Hierna volgt één spelsessie, waarbij de psycholoog het kind beter leert kennen en het kind kan wennen aan de nieuwe persoon en situatie. Hierna volgt de testafname. Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind, kan deze testafname in één keer of in twee keren gebeuren. Na de afname van de test volgt een adviesgesprek en krijgen de ouders het verslag. Het prijsplaatje voor een intelligentiebepaling schommelt dus tussen €225 en €275, afhankelijk van hoe snel het kind de test kan voltooien.

 

Betaalwijze

Betalingen kunnen in cash, via de Payconiq app of via overschrijving op het rekeningnummer BE46 0015 7489 5636. Dit laatste liefst binnen een week na het plaatsvinden van de sessie.

Voor terugbetaling van psychologische begeleiding neemt u best contact op met uw mutualiteit.

 

 

 

           

bottom of page